SignErgy

SignErgy je aplikacija koja omogućava rad u usluzi PBZCOM@NET korištenjem preglednika Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox.
U nastavku su upute za instalaciju i reinstalaciju te programska podrška za aplikaciju SignErgy.


Tehnički zahtjevi za uslugu PBZCOM@NET

Prijava u PBZCOM@NET mTokenom podržana je i kroz druge operativne sustave (OS X, Linux), uz određena ograničenja (limit za transakcije, ugovaranje usluga...)

Osiguranje sistemskih preduvjeta

Certifikati

Zadnje verzije upravljačkih programa

Tip čitača možete identificirati prema izgledu:

P/N: Castles EZ 100 PU (bijeli)

Windows 7/8/10/11 (64 bit) (exe 7.274 KB)
Windows 7/8 (32 bit) (exe 7.184 KB)

P/N: GemPC Twin (prozirni)

Windows 7/8/10/11 (64 bit) (exe 1.447 KB)
Windows 7/8 (32 bit) (exe 1.199 KB)

Napomena: Ukoliko posjedujete Internet bankarstvo neke druge banke koja također koristi čitač pametnih kartica molimo Vas da ne priključujete novi čitač, već koristite postojeći.