Što je to PBZCOM@NET?

PBZCOM@NET usluga (Company@Net) predstavlja skup raznih (novih) usluga namijenjenih pravnim osobama (postojeći i budući komintenti Banke). Komunikacija između Banke i njezinih klijenata u ovim uslugama obavlja se elektroničkim putem i to Internetom (najjednostavniji kanal - kako za Banku tako i za njezina klijenta). U novom, elektroničkom poslovanju mijenja se i način potvrđivanja izvornosti, autentičnosti te neporecivosti slanja i primitka elektroničkog dokumenta. Vlastoručni potpis koji u pravnom okruženju ima jasno i odredivo značenje, u elektroničkom poslovanju zamjenjuje se elektroničkim potpisom.

Elektronički potpis je novi način potpisivanja dokumenata i njihova prometa u digitalnom obliku, te predstavlja elektronički identifikator koji se koristi u računalnoj razmjeni elektroničkih dokumenata gdje stranke prihvaćaju istovjetnu pravnu snagu elektroničkog i vlastoručnog potpisa. Elektronički potpis je skup podataka u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koji služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnost potpisanoga elektroničkog dokumenta.