Registracija PBZ certifikata

Za detaljnije upute o registraciji PBZ certifikata najbolje je pročitati na stranici Sigurnost, dokument u kojem je detaljno opisan i postupak i uloga certifikata kod korištenja PBZCOM@Net usluge. Ili pogledajte sve dokumente koji se nalaze pod Uputama za cjelokupni opis arhitekture i načina korištenja aplikacije.

Ako ste upoznati sa temom certifikata i PKI infrastrukture ovdje se nalaze

koje nakon pritiskom miša možete instalirati na vaše računalo. Instalirajte prvo PBZ Root certifikat a nakon toga i PBZ certifikat.