Obavijest - nova verzija podrške za Java 7 u 55

Poštovani korisnici,


u utorak, 15.travnja 2014. godine objavljena je nova verzija Jave koja je potrebna za rad sa sigurnosnim uređajima u PBZCOM@NET usluzi. Kako biste nesmetano nastavili s radom u PBZCOM@NET-u i nakon najavljenog datuma, potrebno je ažurirati verziju Jave ukoliko vam se pojavi poruka "Applet nije učitan".


Upute za ažuriranje nove verzije Jave možete pronaći na sljedećem linku.


Imate li pitanja molimo javite nam se na 0800 729 266 (08:00h-17:00h), te na e-mail adresu com@pbz.hr.


S poštovanjem,

Vaša Privredna banka Zagreb
Mislimo unaprijed s Vama

Notification - new Java version 7 u 55 released

Dear Users,


A new Java version has been released on Tuesday, 15 April 2014. The version is required for security devices in the PBZCOM@NET service to work.

In order to be able to continue using the PBZCOM@NET service after the announced date as well, it is necessary to update the Java version if the message "Applet not uploaded" appears.


Detailed instructions for this Java update you can find here.


Your questions, if any, will be promptly answered on the phone, number 0800 729 266 (08:00h-17:00h), and e-mail address com@pbz.hr.


Yours faithfully,

Privredna banka Zagreb d.d.
Thinking ahead with you...

PBZCOM@NET usluge - Financiranje poslovanja

Poštovani korisnici,


od 06.04.2014. godine u sklopu PBZCOM@NET usluge uvodimo NOVI modul Financiranje poslovanja. Unutar modula Financiranje poslovanja saznajte detalje o Vašim:

 • Kreditima,
 • Okvirnim linijama,
 • Garancijama, pismima namjere i
 • Akreditivima.

Za svaki pojedinačni proizvod dostupni su Vam:

 • osnovni podaci o proizvodu (broj ugovora, rok…),
 • uvjeti pojedinačnog proizvoda (iznosi, valute, dospijeća, kamatne stope, važenja),
 • podatak o stanju (iskorišteno, dospjelo, nedospjelo, kamate, naknade…),
 • plan otplate kod kredita (PDF prikaz),
 • lista proizvoda kod okvirnih linija.

Slijedeći Vaše prijedloge osigurali smo široku paletu informacija o kreditima, garancijama i akreditivima s ciljem kvalitetnog informiranja i transparentnog poslovanja. Uputi možete pristupiti ovdje.


U razvoju novih funkcionalnosti PBZCOM@NET-a i nadalje ćemo slijediti vaše prijedloge i sugestije na čemu vam iskreno zahvaljujemo. Pozivamo Vas da nam i nadalje svoja mišljenja pošaljete na com@pbz.hr ili pozivom na 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Vaša Privredna banka Zagreb
Mislimo unaprijed s Vama

PBZCOM@NET service - module related to Financing

Dear Users,


On 6 April 2014 we will launch, within our PBZCOM@NET service, a NEW module related to Financing. By means of this module you can access details about your:

 • loans
 • lines of credit
 • guarantees, letters of intent, and
 • letters of credit.

For each particular product, the following data will be available to you:

 • basic information about the product (contract number, maturity, etc.),
 • terms and conditions applicable to a particular product (amounts, currencies, maturities, interest rates, expiry dates i.e. validity periods),
 • information about the balance of a loan/facility (utilised, due, outstanding, interest payments, fees…),
 • loan repayment schedules (in PDF format),
 • list of products approved/issued under lines of credit (i.e. multi-purpose facilities).

On the basis of your suggestions, we have prepared and made available to you a range of information about loans, guarantees, as well as letters of credit, in order to improve the quality of information that we provide to you, and thus contribute to greater transparency of your operation.

As we continue to develop new PBZCOM@NET functionalities, we shall remain open for your suggestions and proposals, which are most valuable to us and are highly appreciated.


We therefore take this opportunity to invite you to keep sending us your opinions to e-address com@pbz.hr or by making a call to 0800-729-266 (0800-PBZ-COM).


Yours sincerely,
Privredna banka Zagreb d.d.

Thinking ahead with you...

Novi Opći uvjeti poslovanja i izmjena Odluke o naknadama

Poštovani,

obavještavamo vas da je Uprava Privredne banke Zagreb d.d., zbog potrebe daljnjeg usklađivanja internih akata Banke s odredbama Zakona o platnom prometu, a iste su uvjetovane pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, kada stupa na snagu i nova zakonska regulativa iz područja platnog prometa, donijela sljedeće odluke:

 • Odluku o prihvaćanju novih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i
 • Odluku o prihvaćanju izmjene Odluke o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama (dalje u tekstu: Odluka o naknadama)

Novi Opći uvjeti i izmijenjena Odluka o naknadama (u dijelu u kojem se odnosi na usluge obavljanja platnog prometa) stupaju na snagu 01. srpnja 2013. godine, a dostupni su Vam na web stranicama Banke (www.pbz.hr).


Skrećemo pozornost da u slučaju ne prihvaćanja izmjene navedenih akata, imate pravo do 01.07.2013. g. (dan stupanja na snagu novih Općih uvjeta i izmijenjene Odluke o naknadama) pisanim putem otkazati Okvirni ugovor zaključen s Bankom, a sve sukladno čl. 22. trenutno važećih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače. Smatrat će se da ste prihvatili nove Opće uvjete i izmijenjenu Odluku o naknadama ako do 01.07.2013. g. pisanim putem ne obavijestite Banku da ih ne prihvaćate.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Obavijest o izmjenama Općih uvjeta elektroničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte

Poštovani,

želimo Vas obavijestiti da od 31. svibnja 2013. godine stupaju na snagu novi Opći uvjeti elektorničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte zbog uvođenja Fina poslovnih cetifikata u PBZCOM@NET uslugu.

Detaljne informacije možete pronaći na službenim stranicama Banke (www.pbz.hr).


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Nova funkcionalnost - Specifikacija za isplatu kunskih plaća u PBZ

Poštovani,

obavještavamo Vas da putem PBZCOM@NET usluge možete sa specifikacijom računa primatelja i iznosom izvršiti uplatu kunskih plaća na račune fizičkih osoba koji su otvoreni u PBZ-u.

Specifikaciju za isplatu kunskih plaća možete formirati standardnim načinom putem izbornika: Plaćanja -> Nacionalna plaćanja u kunama i to na način da se odabere šifra namjene "SALA – plaćanje plaće".


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Opći uvjeti korištenja usluga elektroničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte

Poštovani,

obavještavamo Vas da su od 15. studenog 2012. godine na snazi Opći uvjeti korištenja usluga elektroničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte.

Detaljne informacije možete pronaći na službenim stranicama Banke (www.pbz.hr) u području "Usluge elektroničkog bankarstva".


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

General Terms of Using Privredna banka Zagreb Electronic Banking Services for Corporates

Dear Sir/Madam,

Kindly be informed that the General Terms of Using Privredna banka Zagreb Electronic Banking Services for Corporates are effective as of 15 November 2012.

Detailed information are available on the Bank's official pages (www.pbz.hr) under the "Electronic Banking Services" segment.


Sincerely,
Privredna banka Zagreb d.d.

Tehnički zahtjevi za uslugu PBZCOM@NET

Za korištenje PBZ COM@NET usluge korisniku su potrebni:

 • Računalo opremljeno Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows 7/8 operacijskim sustavom1
 • Internet preglednik Google Chrome, Internet Explorer 8.0 (ili noviji) ili Mozilla Firefox 8.0. (ili noviji)2

Minimalni tehnički zahtjevi računala:

 • Procesor: minimalno: 550 MHz, preporučljivo: najmanje 1,6 GHz 32-bitni procesor
 • Radna memorija (RAM): minimalno 128 MB RAMa, preporučljivo najmanje 512 MB RAMa

 • Procesor: minimalno: 800 MHz, preporučljivo: najmanje 2 GHz 32-bitni procesor
 • Radna memorija (RAM): minimalno 512 MB RAMa, preporučljivo 1 GB RAMa

 • Procesor: minimalno: 1 GHz, preporučljivo: najmanje 2 GHz 32-bitni procesor
 • Radna memorija (RAM): minimalno 1 gigabajt (GB) RAM-a (32-bitni) ili 2 GB RAM-a (64-bitni)

Monitor: Minimalna razlučivost ekrana 1024x768 piksela


1 Napomena: Navedeni operativni sustav je preporučena i testirana konfiguracija, dok bi aplikacija PBZ COM@NET trebala uredno funkcionirati i na drugim operativnim sustavima

2 Napomena: Navedeni Internet preglednici su preporučeni i testirani preglednici, dok bi aplikacija PBZ COM@NET trebala raditi i unutar drugih preglednika: bazirano na W3C pokazateljima (izvor http://www.w3schools.com/browsers/default.asp)

Obavijest o stupanju na snagu novih internih akata PBZ d.d.

Uprava Privredne banke Zagreb d.d. na sjednici održanoj 7. svibnja 2012. godine, zbog potrebe daljnjeg usklađivanja internih akata Banke s odredbama Zakona o platnom prometu, Odluke o nalozima za plaćanje i Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (kojom je reguliran početak primjene IBAN konstrukcije u nacionalnom platnom prometu od 4. lipnja 2012. godine), donijela sljedeće odluke o stupanju na snagu novih internih akata Banke.


Prethodno navedene Odluke stupaju na snagu 4. lipnja 2012. godine.


Više možete pročitajte na slijedećim linkovima


Molimo Vas da se za sve dodatne informacije i pitanja o primjeni novih internih akata obratite svom menadžeru za odnose s klijentima ili nazovete besplatni info telefon 0800 729 266.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa

Obavještavamo Vas da, prema Zakonu o doprinosima, od 1. svibnja 2012. godine stupa na snagu Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa.


Sukladno ovoj Uredbi, Porezna uprava će od 1. svibnja 2012. godine putem Agencije (FINA-e) dostavljati bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose.


Ukoliko poslodavac ne uplaćuje doprinose i nije predao naloge za uplatu doprinosa iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe ili se isti nalozi ne mogu u cijelosti provesti ili nalog ne sadrži sve elemente koji su propisani Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju Banka je dužna odbiti provesti nalog za plaćanje za isplatu plaće.


Poslodavac će isplatu neto plaće moći izvršiti samo ako je uplatio doprinose koji su uvjet za isplatu neto plaće.


Molimo Vas da se za sve dodatne informacije i pitanja o primjeni ove Uredbe obratite svom menadžeru za odnose s klijentima ili nazovete besplatni info telefon 0800 729 266.


S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Novosti u području obavljanja platnog prometa

Poštovani,
želimo Vas obavijestiti o značajnim promjenama na području obavljanja platnog prometa koje se odvijaju u procesu približavanja Republike Hrvatske članstvu u EU te potrebi usklađivanja načina poslovanja hrvatskih banaka i poslovnih subjekata s EU normama.

Važećim Zakonom o platnom prometu (Narodne novine br. 133/2009.), kao i Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa (Narodne novine br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011. i 135/2011.), propisano je korištenje konstrukcije računa u IBAN formatu i za provođenje nacionalnih platnih transakcija.

Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa i Odluci o nalozima za plaćanje (Narodne novine br. 3/2011.) standardizirani su novi obrasci naloga za plaćanje i to: Univerzalni nalog za plaćanje (HUB 3), Nalog za nacionalna plaćanja (HUB 3A) te novi format zbrojnog naloga.


Napominjemo da je Banka svojim klijentima IBAN (International Bank Account Number) dodijelila još krajem 2007. godine, no isti se do sada koristio isključivo u međunarodnom platnom prometu.


Informacija o broju Vašeg transakcijskog računa u IBAN formatu dostupna je na izvodima po transakcijskom računu i putem PBZCOM@NET usluge internetskog bankarstva.

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da će od 04. lipnja 2012. godine biti moguće sljedeće:

 • korištenje IBAN konstrukcije računa za obavljanje svih platnih transakcija,
 • zadavanje zbrojnog naloga u novom formatu te
 • primitak izvoda transakcijskih računa u elektroničkom obliku u novom formatu.

U prijelaznom razdoblju možete zadavati naloge i na postojećim obrascima (HUB 1, HUB 1-1), ali uz korištenje aktualne konstrukcije za broj transakcijskog računa (VBDI + broj transakcijskog računa). Na taj način imat ćete na raspolaganju dovoljno vremena da svoje poslovanje uskladite s novim standardima i propisima te izvršite sve potrebne promjene u informatičkim sustavima i poslovnoj korespondenciji s Vašim partnerima.


Od 01. lipnja 2013. godine obvezna je primjena računa u IBAN konstrukciji za izvršavanje svih platnih transakcija.


Detaljnije informacije, primjeri popunjenih novih naloga za plaćanje, opis sloga novog izvatka te upute i novi format zbrojnog naloga dostupni su Vam na našim internetskim stranicama (www.pbz.hr).


Za sve dodatne informacije i pitanja molimo Vas kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima, nazovite besplatni info telefon 0800 729 266 ili nam se obratite mailom na com@pbz.hr.

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Novi Uvjeti oročenja depozita putem PBZCOM@NET usluge

Poštovani,
obavještavamo vas da su od 11.11.2011. godine na snagu stupili novi Uvjeti oročenja depozita putem PBZCOM@NET usluge koji podrazumijevaju u nastavku navedene promjene.

 1. Promjena načina na koji se utvrđuje visina i promjenjivost bazne kamatne stope
  Sukladno novim uvjetima, mijenja se način na koji se utvrđuje visina i promjenjivost bazne kamatne stope i to tako da:
  • za oročenja u valuti HRK, EUR i USD visina kamatne stope ovisi o visini referentne kamatne stope PBZBID (PBZBID = referentna kamatna stopa koje Privredna banka Zagreb d.d. nudi svojim klijentima – poslovnim subjektima na oročena sredstva) te
  • za oročenja u valuti CHF visina kamatne stope ovisi o visini referentne kamatne stope LIBOR.
  Ovako utvrđene kamatne stope promjenjive su sukladno razdoblju oročenja, odnosno razdoblju ponovnog utvrđivanja visine kamatne stope.

 2. Promjena načina obračuna kamatne stope kod prijevremenog razročenja sredstava
  Sukladno novim uvjetima, mijenja se i način obračuna kamatne stope kod prijevremenog razročenja sredstava:
  • ovisno o tome radi li se o ostvarenom roku oročenja koji je kraći ili duži od polovice ugovorenog roka te
  • ovisno o tome radi li se o situacijama u kojima je s klijentom ugovorena sukcesivna isplata kamate prema određenoj periodičnosti (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje), a ne o konačnom dospijeću

 3. Promjena uvjeta za raspolaganje depozitom
  U situacijama u kojima je s klijentom ugovorena sukcesivna isplata kamate prema određenoj periodičnosti, a ne o konačnom dospijeću, te dođe do prijevremenog razročenja depozita nakon što je za prethodno razdoblje ili više njih već isplaćena kamata prema ugovorenoj stopi, za obračun kamate u preostalom obračunskom razdoblju primijenit će se kamatna stopa na depozite po viđenju, te naplatiti naknada za prijevremeno razročenje sukladno Odluci o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama, koja iznosi 0,15 % od iznosa prijevremeno razročenog depozita, najmanje 200,00 HRK a naplaćuje se umanjenjem (prijebojem) od iznosa depozita koji se prijevremeno razročuje.

Više informacija te detaljnije pojašnjenje vezano uz prethodno navedene promjene potražite ovdje.

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.

Elektroničko potpisivanje zaključnica oročenja sredstava ugovorenih preko Sektora poslova riznice (money market)

Poštovani korisnici,
od dana 15.02.2011. godine u sklopu PBZCOM@NET Internet bankarstva dostupna Vam je nova usluga u sklopu modula Depozitnog poslovanja – elektroničko potpisivanje zaključnica oročenja sredstava ugovorenih preko Sektora poslova riznice (money market). Ova usluga je alternativan način potpisivanja zaključnica, a ono što nudi je jednostavniji i brži proces verificiranja ugovorene transakcije, te kraći period provođenja oročenja . Sve transakcije zaprimljene i autorizirane elektroničkim potpisom preko PBZCOM@NET Internet bankarstva bit će dostupne korisnicima na uvid u svakom trenutku.

Isto tako, u sklopu modula Kunskog poslovanja PBZCOM@NET Internet bankarstva omogućeno Vam je opozivanje kunskih naloga u najavi, zadanih pojedinačno, skupno ili zbrojnim nalogom. U sklopu pregleda zbrojnih naloga omogućen je pregled pojedinačnih stavaka, te ispis potvrde o izvršenoj transakciji za svaki pojedini nalog zadan putem zbrojnog naloga.

Za sve dodatne informacije i pitanja molimo Vas kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima, nazovite besplatni info telefon 0800 729 266 ili nam se obratite na e-mail adresu: com@pbz.hr.

S poštovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.