Ugovorni partneri

Asseco SEE d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

Tel: (+385) 1 30 30 000, Fax: (+385) 1 30 30 010

E-mail: info@asseco-see.hr

http://asseco.com/see/

Lokacijsko područje sistemske podrške: RH Kontakt osoba: Igor Kalafatić

S&T Hrvatska d.o.o.

Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb

Tel: (+385) 1 70 08 000

E-mail: helpdesk@snt.hr

http://www.snt.hr/

Lokacijsko područje sistemske podrške: RH Kontakt osoba: Krunoslav Ivančević